2244077069181856

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Organizator nagradne igre je Šivana Ivan Škoflek s.p. , Gornji dolič 35 , 2382 Mislinja (v nadaljevanju organizator). (2) Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede... read more